24 июня 2020 г.

Захист дипломних робіт у групі екологів

Формою Державної кваліфікаційної атестації зі спеціальності 101 Екологія в групі Е-16-19 є захист дипломних робіт, який проходив у технікумі з 22 по 24 червня 2020 р.
В цьому навчальному році з причин пандемії студенти вперше захищали дипломну роботу із застосуванням технологій дистанційного навчання. Практично усі студенти продемонстрували високий або достатній рівень володіння інтернет-технологіями під час обробки результатів експерименту методом математичного моделювання, складання презентації роботи та відеозапису захисту дипломної роботи.
Слід відмітити високий рівень організаційної підготовки захисту робіт під керівництвом директора технікуму Котлярова О.В. заступника директора з НР Пестрецової Л.В, так і керівників дипломних робіт викладачів Пестрецової Л.В., Камнєва М.М., які підготували студентів до захисту з використанням технологій дистанційного навчання, постійно підвищують і вдосконалюють свій професійний рівень.
Комісія відмітила високу якість дипломних робіт студентів.
Переліки тем дипломних робіт стосуються екологічних проблем міста та регіону: це визначення забруднення наших річок басейну Сіверського Дінця важкими металами, пестицидами; забруднення річок скидами наших підприємств нафтопродуктами, нітратами, сульфатами. До висновку, що наші річки потрібно рятувати від засмічення, забруднення та пересихання та якими заходами й методами це можна зробити, нам повідали Блінов Даніїл, Анохіна Аліна, Косенко Микита, Мешкова Богдана та Ткаленко Микита. Зараз дуже теплий період року, коли ми намагаємося відпочити на березі Дінця. А чи безпечно це за бактеріальним забрудненням води зі скидами Слов'янської ТЕС? Про це можна запитати у Артеменко Діани, яка обізнана у цьому питанні, про що розповіла під час захисту своєї дипломної роботи.

Про екологічні проблеми Шидловського крейдо-вапняного заводу, який з небагатьох підприємств міста працює, повідали Хавтур Альбіна та Стрельцова Діана. Хмельова Анастасія досліджувала викиди у повітря харківського підприємства «Південькабель», а Кащенко Регіна розкрила екологічні проблеми та шляхи їх розв'язання для Краматорської ТЕЦ.
Дуже цікавою та корисною була інформація щодо водопостачання та водовідведення, проблем якості питної води міст Слов'янська та Краматорська, про що успішно доповіли Савченко Олена та Данієлова Лія. Вони довели, що питна вода у нас відповідає усім нормам, тільки вода у нас жорстка, на межі гранично допустимої концентрації.

Загоровець Артем досліджував ЛРП «Краматорський». Тепер зрозуміло, чому рекомендовано відвідати цей парк, бо в ньому більше 500 видів тварин, з них 27 видів – включені до Червоної книги України, в парку представлені справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи. Та крім цього, Артем узяв участь у дослідженнях води свердловин селища Камишуваха, що на території парку, за зверненням місцевих жителів про погану якість води, яку вони споживають як питну. І дійсно, мінералізація води дорівнювала 2300 мг/дм3 при нормі не більше 1000 мг/дм3. Були надані рекомендації жителям або очищувати воду перед споживанням, або використовувати її як технічну.

Зараз в Україні можна виділити багато напрямків, за якими працював би еколог: природоохоронна діяльність, еколог на підприємстві, екологічна політика, громадські та державні організації, науково-навчальний напрямок.
Давайте побажаємо вже нашим випускникам, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, серце сповнене любові та добра, натхненна думка та щирі почуття.
Камнєва В.Б. - викладач-методист, голова ЦМК хімічних дисциплін.